Yakıt Tedariği

Yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan yakıt, geçmişten günümüze tüm uygarlıklar tarafından kullanılan en önemli enerji kaynağıdır. Dünya üzerinde tüketilen bu enerji kaynaklarının dağılımına bakıldığında, tüketimin 2/3’ten fazlasının kömür, petrol, doğalgaz gibi tükenir özellikteki hidrokarbon kaynaklarından elde edildiği görülmektedir.

Bugün ticari petrol ve gaz sektöründe, yakın gelecekte daha da büyük bir etkiye sahip olacak üç temel eğilim vardır: değişen müşteri beklentileri, gelişen dijital teknolojiler ve uluslararası hareketliliğin yükselişi. Ayrıca, petrol piyasası son derece dinamiktir ve sık fiyat dalgalanmaları vardır. Yakıt tedarikçileri, güçlü marjları yakalamak ve pazar payı kazanmak için yenilikçi ve gelişmiş teknolojilerden faydalanmaları gerekmektedir.

Bu gelişmiş teknolojilerden bir tanesi de CleanBoost yakıt katkılarıdır. CleanBoost yakıt katkıları, yakıt verimliliğini en üst seviyeye çıkararak pazar payınızı yükseltecektir. Verimli yakıt tüketimi beraberinde oluşan düşük emisyon ile; ulusal pazarda çevre dostu yakıt tüketimi desteklenecektir.