Dünya Denizciliği (Maritime)

Dünyada gelişen çeşitli endüstriler arasında denizcilik, en önemli uluslararası sanayi olarak kabul edilmektedir. Dünya ticaretinin %90’ı deniz taşımacılığıyla sağlanmaktadır. Ticari faaliyetlerin giderek artmasıyla denizcilik, her geçen gün daha önemli bir taşımacılık kanalı haline gelmektedir. Birleşmiş Milletler’e bağlı olan Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından açıklanan verilere göre, bir yılda 60.000’den fazla gemiyle yaklaşık 300 milyon ton yakıt tüketen deniz taşımacılığı, dünya çapındaki toplam karbon emisyonlarının yaklaşık %2,2’sini üretiyor.

2018 yılından itibaren IMO tarafından yürürlüğe giren yeni düzenlemeler kapsamında; 2008 ve 2050 yılları arasında karbon emisyonunun en az %50’ye düşürülmesi hedeflenmektedir. IMO 2020 yılı kuralları kapsamında ise sülfür içeriğinin üst sınırı da %0,5 olarak belirlenmiştir.

IMO’nun ilerleyen yıllarda alacağı enerji verimliliğine ilişkin kurallarına göre; gemilerde enerji verimliliğinin arttırılması, gemi kaynaklı emisyon salınımının azaltılması ve geminin dizayn esnasında enerji verimliliğini etkileyen yenilikçi ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi önemle vurgulanmıştır. Bu kurallar gemi işletmelerinin geleceğe yönelik sıkı tedbirler almaları gerektiğinin habercisi olmuştur. CleanBoost yakıt katkıları, enerji verimliliğini arttırır, emisyonu azaltır ve eksik yağlanma problemini ortadan kaldırır.

CleanBoost Yakıt Katkıları İçin Tıklayınız >>