Kara Taşımacılığı

Karayolu Taşımacılığı, uluslararası ticaret alışverişinde çok önemli bir yere sahiptir. Karayolunun her türlü araziye uyan, sınırsız bir ulaşım ağı kurulmasına imkan tanıması ve karayolu ağlarının sürekli olarak genişlemesi ve yaygınlaşması bu taşımacılık türünün en önemli tercih sebeplerindendir. Ancak karayolu taşımacılığı, karbon salınımı açısından bakıldığında havaya en fazla gaz salınımı yapan taşımacılık türü olarak kayıtlara geçmiştir. Tüm ulaşım türleri arasında karayolu, küresel düzeydeki emisyonların %70’ini oluşturmaktadır. Bu bağlamda karayolu araçlarında yakıt tüketimi ve bakım-onarım maliyetleri oldukça yüksektir.

CleanBoost yakıt katkı ürünlerinin kullanımı, karayolu araçlarında görülen emisyon ve karbon salınımını minimuma indirmektedir. Düşük emisyon ve karbon oluşumu sayesinde filo yakıt maliyetleri ve bakım-onarım masrafları oldukça azalmaktadır. CleanBoost yakıt katkı ürünlerinin kullanımıyla oluşan karayolu araçlarının enjektör temizliği ve performanslarında görülen artış, ürünlerimizin tercih edilmesindeki öncül sebeplerdendir.